Hírlevél

Facebook

Szavazás

Látogató számláló

0
0
0
5
1
4
4

Varázslat

Varázslás

A mágia, μαγεία mageía ógörög eredetű szó, jelentése szerint "varázslás", ami az óperzsa mager alakból vezethető le. Természetfeletti erők segítségével az élőlényekre, tárgyakra, eseményekre gyakorolt befolyás művészete.
Elvontabb jelentése szerint az elme titkos, természetfeletti módon hatást gyakorol a világra, valamely kívánt hatás elérése érdekében.

A varázslás három fontos szabálya.

1.

Soha ne küld a varázslatot senkire az illető akarata ellenére!

2.
Ne jusson eszedbe mások "feleségét, férjét"varázslattal magadhoz édesgetni!

3.
Senki nem a tulajdonod az emberek nem vagyon tárgyak, nem lehet birtokolni őket!

Rítusok osztályozása


Természeti mágia!

A mágia legősibb formája, megtalálhatók benne mind a közvetett, mind a közvetlen varázslás elemei.


Papi (szakrális) mágia!

A közvetett varázslásra épülő mágiaforma, melyben a varázslást egy felsőbbrendű hatalom hajtja végre.

 

Misztikus mágia!

Közvetlen varázslás által a mágus maga hajtja végre a varázslatot.

Grimoár!

A grimoár mágiatankönyv. Az ilyen könyvekben általában útmutatók találhatók mágikus erővel ellátott eszközök, mint például talizmánok és amulettek készítéséhez; varázslatok, bűbájok és jövendölések elvégzéséhez és emberfeletti lények: démonok, angyalok, szellemek megidézéséhez és segítségül hívásához. Sok esetben a könyvekről is úgy hiszik, hogy mágikus erővel bírnak, ugyanakkor más kultúrákban is megjelenik a szent írásokhoz kapcsolódóan az a hiedelem, hogy természetfeletti erővel bírnak, mint a Biblia esetén. Így bár minden mágiáról írt könyvet grimoárnak tekinthetünk, nem az összes mágikus könyv az. A legismertebb ilyen Howard Phillips Lovecraft Necronomicon-ja.

Necronomikon

Lovecraft misztikus világának fontos építőelemei bizonyos, az író által elképzelt kultikus tárgyak is. Ezek leghíresebbike a Necronomicon, a Halott Nevek Könyve, egy grimoár, amelyet Lovecraft szerint Abdul Alhazred, az őrült arab írt Damaszkuszban, 738-ban, s eredeti címe Al-Azif, ahol az arab kifejezés bizonyos éjszakai hangokra utal, amelyeket rovarok hallatnak. Régen ezt a démonok üvöltésének tartották. A könyv címének több jelentése lehetséges, Lovecraft kutatói vitatják, melyik a helytálló. Legelfogadottabb a Halott Nevek Könyve (Book of the Names of the Dead), de fordítható a Holtak Országának Kalauzaként is (Guide Book to the Regions of the Dead). A Necronomicon görögből, valószínűleg tévesen alkotott szó, mert szó szerinti fordítása: Halott törvények könyve. A mű természetesen kizárólag Lovecraft fantáziájának terméke, ahogy egy levelében írja: Alhazred alakját ötéves korában találta ki, az Ezeregyéjszaka meséinek hatására, s a később önálló kötet formájában 1973-ban megjelent Necronomicon is Lovecraft műve. A kötetben megtalálható minden, ami az író munkáiban gyakran előforduló „Nagy Öregek" kultuszával kapcsolatos. A könyvre Lovecraft novellái sokszor utalnak, de ritkábban tűnik fel. Először a Randolph Carter vallomása c. novellában olvashatunk róla, de még megnevezés nélkül. A Necronomicon legalább tizennyolc történetben szerepel. Részletes tartalma mindig homályban marad, csak idézeteket ismerhet meg az olvasó.

Amulettek Varázsereje

Az amulett jellemzően valamilyen apró tárgy: üreges vagy tömör fém, kő, gyöngy, fonál stb., de amulett tetszőleges tárgyból készíthető, (a mai korban) lehet akár egy közlekedési balesetből származó törmelék is.
Az ametiszt például a görög részegségtől óvó kifejezésből ered, az ókori görögök e célból hordták.
Az amulettet a nyakban, fülben, karon vagy ujjon hordják. Használatukra már a sumeroknál (nyakláncokon hordható érmecskék), az ókori egyiptomiaknál is találunk példát – ők a szkarabeuszt, a szent bogarat tekintették amulettnek - valamint a hébereknél (fülbe való karikák és függők). Káldeusok, görögök, rómaiak is viselték, világszerte tőlük vették át a keresztények és a mohamedánok is.
Az amulettek sokszor tartalmaznak okkult szimbólumokat, feliratokat.

A manapság divatból hordott fülbevalók, gyűrűk, karperecek eredete ide vezethető vissza, bár ennek ma már sokan nincsenek tudatában.

 

Agla

 

Ez a szerencsehozó AGLA talizmán - amelynek rontáselhárító, ördögűző, lázcsillapító és gyógyító hatást is tulajdonítottak - eredetileg egy girmoire- ban, azaz varázskönyvben látta meg a napvilágot. A mágikus erejűnek tartott AGLA felirat - amely a notarikun nevű kabbalista metódusnak köszönheti létrejöttét - az "Atha gibor leolam Adonai" (A te hatalmad örökkévaló , Uram) imaformula kezdőbetűiből tevődik össze.

Az AGLA gyakori eleme a varázskönyvekben, például a III. Leó pápának tulajdonított Enchridionban szereplő varázskörnek Háborús talizmán A mágikus pajzs sebesülésektől, szenvedésektől óv, katonai
szolgálat, harc során védelmez. Varázslatos ereje az eltévedt lövedék, véletlen
sebesülés ellen nyújt védelmet. Megmenekít a bosszútól, és az ellenség által
felállított csapdától. Stratégiai döntésekben jó segítség. , mágikus ábráknak, talizmánoknak, feliratonak és varázsigéknek. Egykori népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy voltak vidékek Európában, ahol sokáig minden talizmánt, amulettet és mágikus erejűnek tartott ásványt AGLA- ként emlegettek.

 

MIkor használd:

 

Ha bármilyen szerncsére van szükség munka, vizsgák vagy interjú.

 

Salamoni szent pajzs

Salamoni szent pajzs

 

Héber amulett, amely megóvja tulajdonosát a gonosz bármely formájától. erőt ad a gonosz, ártó erőkkel szembeni ellenálláshoz. Vigaszt, hitet, reményt és égi segítséget nyújt az élők "korrupt világának" jobbá tételéhez. A pajzs talizmánként, amulettként történő hordása, jó cselekedetek megtételére, jó példa mutatására, a szentség és megváltás elérésére ösztönzi tulajdonosát.

 

 

Cigány amulett

Cigány amulett

 

Védelmet nyújt a varázslatok, ráolvasás, hipnotikus befolyásolás ellen. Óv az átkoktól, pogány praktikáktól. Pajzsként szolgáll az ellenség, hamis barátok féltékenysége, ravaszsága, csalása és titkos akciói ellen. Félre vezeti az üldözőket.

 

Mihály arkangyal mágikus köre

Mihály arkangyal mágikus köre

 

Védelmező pajzs. A legmagasabb színtű szellemi tökéletesség, tiszta szándék megjelenítése.


Az abszolút egyszerűség szimbóluma, az erkölcstelenségtől, gonosz erőktől óv.
Képessé tesz saját magunk megvédésére, mások befolyása, gonosz szándék és korrupt erkölcs alóli felszabadításra.

 

Prognosztikon

Prognosztikon

 

Ősi görög mágikus kör/ kb i.e elötti 3.század pergamen), -amelyet jövendőmondásra és a túlvilággal való komonikálásra használtak.

Szimbólumai a mai napig örökérvényű modellként szolgálnak a jövendölés terén.

Talizmánként szélesíti az ember tudatalattiát, megérzőképességét, segít a természetfölötti erők fejlesztésében, melynek köszönhetően képes lesz nem kívánatos szituációk elkerülésére.

Az ember képzeletét és önismeretét is fejleszti.

 

Háborús talizmán

Háborús talizmán

 

Háborús talizmán A mágikus pajzs sebesülésektől, szenvedésektől óv, katonai
szolgálat, harc során védelmez. Varázslatos ereje az eltévedt lövedék, véletlen
sebesülés ellen nyújt védelmet. Megmenekít a bosszútól, és az ellenség által
felállított csapdától. Stratégiai döntésekben jó segítség.

Lemegeton 

avagy 

Salamon kis kulcsai

“A mágia olyan dolgokat tud meg,
és olyan dolgoknak hatol a mélyére,
amelyek rejtve maradtak az emberi értelem előtt.
Mert a mágia egy nagy titkos tudomány,
Az értelem pedig egy nagy és nyílt bolondság."
                                                                                                                         [Paracelsus]

A Salamon Kis Kulcsai 72 démon nevét és képességeit sorolja fel, és elemzi azok funkcióját. Ezen démonok közül a legtöbben különböző művészetekkel rendelkeznek, és ez a felsorolás a mágikus erők alkalmazási lehetőségeinek érdekes képét közvetíti felénk. A Lemegeton-ban elsősorban arról van szó, hogy a mágia és a Goetia területén tudásra tegyünk szert és arról, hogy az ember hogyan tudja szolgálatába állítani a 72 démont, valamint azok alattvalóit. A Salamon Kis Kulcsai az egyik legismertebb és legkeresettebb mágikus varázskönyv.

Honlap készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.